یکشنبه ۰۶ اسفند, ۱۳۹۶
Graphics 80%
HTML 90%
CSS 95%
Wordpress 75%
Usability 98%

نمایش درصدی بصورت میله های راه راه

Graphics 80%
HTML 90%
CSS 95%
Wordpress 75%
Usability 98%
Graphics 80%
HTML 90%
CSS 95%
Wordpress 75%
Usability 98%

تمام حقوق این سایت متعلق به سایت آموزش عمومی زبان انگلیسی می باشد .